Daňová a účetní kancelář

DRTINA – EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ


poskytuje odborné ekonomické služby právnickým i fyzickým osobám nepřetržitě již od září roku 1990. Majitel kanceláře je členem Komory daňových poradců ČR ev. č. 744 a je přihlášen k Etickému kodexu této komory. Kolektiv kanceláře poskytuje klientům především vedení účetnictví a mzdové agendy, daňové a účetní poradenství a zastupuje klienty u finančních úřadů, správ sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, příp. i dalších úřadů. Služby poskytujeme v souladu s platnými předpisy a se zárukou jejich správnosti. Pro případ, že by i přes profesionální přístup při poskytování služeb došlo naší vinou ke škodě (zaplacené penále, úrok z prodlení nebo pokuta), máme uzavřené zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání daňového poradce s nadstandardním rozšířením pojistného plnění.
Sídlo pražské kanceláře je od roku 1993 na Letné. Do kanceláře je výborné dopravní spojení tramvajemi č. 1, 8, 12, 25, 26 do zastávky Letenské náměstí (2. zastávka od metra A Hradčanská nebo 3. zastávka od metra C Vltavská). Služby však může naše kancelář poskytovat také přímo u klienta a konzultace lze poskytovat rovněž prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
Za úvodní konzultaci v oblasti daní, účetnictví a mezd poskytnutou novému klientovi účtujeme pevný paušál 500 Kč (pro neplátce jde o cenu včetně DPH). Sazby za vedení daňové evidence (jednoduchého účetnictví) účtujeme od 990 Kč měsíčně, za vedení (podvojného) účetnictví od 2.300 Kč měsíčně a za vedení mezd od 280 Kč za zaměstnance.
Reference o našich službách poskytneme zájemcům na vyžádání.