Daňová a účetní kancelář DRTINA – EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ poskytuje odborné ekonomické služby právnickým i fyzickým osobám nepřetržitě již od září roku 1990. Majitel kanceláře je členem Komory daňových poradců ČR ev. č. 744 a je přihlášen k Etickému kodexu této komory. Kolektiv kanceláře poskytuje klientům především vedení účetnictví a mzdové agendy, daňové a účetní poradenství a zastupuje klienty u finančních úřadů, správ sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, příp. i dalších úřadů. Služby poskytujeme v souladu s platnými předpisy a se zárukou jejich správnosti. Pro případ, že by i přes profesionální přístup při poskytování služeb došlo naší vinou ke škodě (zaplacené penále, úrok z prodlení nebo pokuta), máme uzavřené zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání daňového poradce s nadstandardním rozšířením pojistného plnění.
Sídlo pražské kanceláře je od roku 1993 na Letné v budově Národního zemědělského muzea (vedle Národního technického muzea). Do kanceláře je výborné dopravní spojení tramvajemi č. 1, 8, 12, 25, 26 do zastávky Letenské náměstí (2. zastávka od metra A Hradčanská nebo 3. zastávka od metra C Vltavská). Před budovou lze dobře zaparkovat (parkovací automaty se sazbou 15 Kč/h). Služby však může naše kancelář poskytovat také přímo u klienta a konzultace lze poskytovat rovněž prostřednictvím e-mailu, faxu nebo telefonu.
Za úvodní konzultaci v oblasti daní, účetnictví a mezd poskytnutou novému klientovi účtujeme pevný paušál 500 Kč (pro neplátce jde o cenu včetně DPH). Sazby za vedení daňové evidence (jednoduchého účetnictví) účtujeme od 990 Kč měsíčně, za vedení (podvojného) účetnictví od 2.300 Kč měsíčně a za vedení mezd od 280 Kč za zaměstnance.
Reference o našich službách poskytneme zájemcům na vyžádání.